Palvelut

Maarakennus

Toimitamme kokonaisvaltaiset maarakennuspalvelut: kunnallistekniikka, raivaus, pohjarakentaminen, kiinteistön ulkopuoliset vesi- ja viemälaitteet, salaojitukset, piha- ja viherrakennus, teiden rakennus ja kunnostus sekä haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät asennettuina.

Maa- ja kiviainestoimitukset

Toimitamme sepeliä, mursketta, soraa, seulottua multaa, kalkkia, luonnonkiviä ja täytemaata. Toimitukset täsperävaunuyhdistelmällä tai tarpeen mukaan pienemmissä erissä./p>

Lavettikuljetukset

Suoritamme koneiden kuljetuksia neliakselisella Siimet täysperävaunulavetilla.

Maanparannus

Teemme peltoalueiden kalkituksia kosteankalkinlevittäjällä. Hoidamme myös kalkin toimituksen.

Hoito- ja kunnossapito

Hoidamme teiden, alueiden ja kiinteistöjen talvikunnossa- ja puhtaanapidon.


Ota yhteyttä ja kysy lisää!